Lerik rayonu Pir-e Mistan ocağı

Usage in Maps: Azərbaycanda ibadətgahların xəritəsi

Ocaq Lerik rayonunun Diqovdərə kəndi ərazisində yerləşir. Ziyarətgahın tarixi orta əsrlərə aid edilir. Ocaq İsmayıl adlı İmamzadəyə məxsusdur.

Deyilənə görə, bu ocaq Mistandan olan şəxs ilə bağlı olduğu üçün “Pir-e Mistan” adlanır. O, dövrünün kəramətli şəxslərindən olmuş və bu ərazidə İslamı təbliğ etmişdir.

Mənbə:

  1. Aqşin Mistanlı. Cənub bölgəsinin abidələr ensiklopediyası. Bakı-2020.