Ordubad şəhəri Dəstə kənd Şingilər məscidi

Usage in Maps: Azərbaycanda ibadətgahların xəritəsi Məscid Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun Dəstə kəndində yerləşir. İbadət evinin inşa tarixi XIX əsrin sonlarına aiddir. Lakin Hacıfəxrəddin Səfərlinin “Naxçıvanın türk-islam mədəniyyəti abidələri” kitabında, məscidin daha qədim olduğu yazılır və burada, üzərində “XI əsr məscidi” sözləri həkk olunan, kitabə haqqında məlumat verilir. Məscid düzbucaqlı formadadır və iki mərtəbədən …

Ordubad rayonu Dilbər məscidi

Usage in Maps: Azərbaycanda ibadətgahların xəritəsi Məscid Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun Dilbər kəndində yerləşir. İbadət evinin inşa tarixi XVIII əsrə aiddir. İbadətgah Naxçıvan xanlığının sonuncu hökmdarı Kərim xanın qızı Dilbər xanım tərəfindən inşa edilib. Məscid kvadrat formasındadır, fasad hissəsi mişar daşı və kərpiclə işlənib. İbadətgahın damı dəmir təbəqə ilə örtülüb, tavanı isə altı sütun …

Şahbuz rayonu Aşağı Qışlaq kənd məscidi

Usage in Maps: Azərbaycanda ibadətgahların xəritəsi Məscid Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Aşağı Qışlaq kəndində yerləşir. İbadətgahın bünövrəsi 1993-cü ildə qoyulub. Məscid yerli əhali tərəfindən inşa olunub. İbadət evi dairəvi formadadır və fasadı göy rənglə boyanıb. Məscidin döşəməsi betondandır. İbadətgahın tağvari formada iki pəncərəsi və düzbucaqlı formada bir giriş qapısı var. Məscidin giriş hissəsində iki …

Ordubad rayonundakı Xanağa piri

Usage in Maps: Azərbaycanda ibadətgahların xəritəsi Pir Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunda, Xanağa kəndində yerləşir. Ocaq XIV-XV əsrlərə aid edilir. Deyilənlərə görə, burada şeyx nəslindən olan Şeyx İslam və Seyyid Tahirin məzarları yerləşir. Pirin giriş qapısı ilə üzbəüz divarda iki daş kitabə var. Onların birində ərəbcə “Ey bütün qəriblərin dostu! Bu bağ (məzar) Şeyx Nurəddinin …

Culfa rayonu Saltaq kənd məscidi

Usage in Maps: Azərbaycanda ibadətgahların xəritəsi Məscid Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonunun Saltaq kəndində yerləşir. İbadətgah iki mərtəbədən ibarətdir. İkinci mərtəbə eyvan şəklindədir və qadınlar üçün nəzərdə tutulub. Tavan yeddi dirək üzərində dayanır. İbadət evinin üç giriş qapısı və bir neçə pəncərəsi var. Məscidin bir minarəsi və bir günbəzi mövcuddur. İbadət evinin günbəzində səkkiz pəncərə …

Sabirabad rayonunun Bala Həşimxanlı kənd Məscidi

Usage in Maps: Azərbaycanda ibadətgahların xəritəsi Məscid Sabirabad rayonunun Bala Həşimxanlı kəndinin ərazisində yerləşir. İbadət evi 2016-2017-ci illərdə inşa edilib. İbadətgah, həmçinin “Sahibəz Zaman” məscidi kimi tanınır. Məscid düzbucaqlı formadadır və mişar daşından tikilib. İbadət evinin damı kirəmitlə örtülüb. İbadətgahın damında günbəz yerləşir. Günbəzin örtüyü kirəmitdəndir. İbadət zalının dörd plastik pəncərəsi var.

Babək rayonu Məmmədrzabəy kənd məscidi

Usage in Maps: Azərbaycanda ibadətgahların xəritəsi Məscid Naxçıvan Muxtar Respublikasında, Babək rayonunun Məmmədrzabəy kəndində yerləşir. İbadət evi 1994-cü ildə yerli sakinlər tərəfindən inşa edilib. İbadətgah düzbucaqlı formaya malikdir. Məscidin divarları çay daşlarından, fasadı isə kərpicdən tikilib. İbadət evinin damı dəmir təbəqə ilə üzlənib, tavanı isə betondandır. Tavan səkkiz dəmir sütun üzərində dayanır. İbadət zalı iki …

İmişli rayonu Bəcirəvan kənd məscidi II

Usage in Maps: Azərbaycanda ibadətgahların xəritəsi Məscid İmişli rayonunun Bəcirəvan kəndində yerləşir. İbadət evinin bünövrəsi 1987-ci ildə qoyulub. Lakin maddi vəsait çatışmazlığı səbəbindən ibadətgahın tikintisi 1997-ci ilədək dayandırılıb. Məscid mişar daşından tikilib və düzbucaqlı formaya malikdir. İbadət evinin damı yaşıl şiferlə üzlənib. Damda bir böyük və iki kiçik günbəz yerləşir. Günbəzlərin üstündə dəmirdən aypara və …

İmişli rayonunun Otuziki kənd məscidi

Usage in Maps: Azərbaycanda ibadətgahların xəritəsi Məscid İmişli rayonunda, Araz çayının Qaradonlu tərəfində yerləşir. İbadət evi 1988-ci ildə yerli sakinlərin şəxsi vəsaiti hesabına inşa edilib. İbadətgah betondan tikilib və düzbucaqlı formaya malikdir. Məscidin damı kirəmitlə üzlənib. İbadət evinin 15 metr hündürlüyündə yaşıl rəngli bir minarəsi var. İbadətgahın ön hissəsində beş plastik pəncərə və iki giriş …

Şərur rayonu Kərimbəyli kənd məscidi

Usage in Maps: Azərbaycanda ibadətgahların xəritəsi Məscid Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Kərimbəyli kəndində yerləşir. İbadətgahın bünövrəsi 1991-ci ildə qoyulub. İbadət evi yerli əhalinin və kənd sakini Faiq Rzayevin şəxsi vəsaiti hesabına tikilib. Məscidin layihəsinin müəllifi və ustası İldırım Cəfərovdur. İbadətgah kərpicdən inşa edilib. İbadət evinin tavanı 15 sütun üzərində dayanır. Məscidin ön tərəfində tağvari …