İmam Əlinin (ə.s) Uhud fədakarlığı
Bu gün Həzrət Həmzənin şəhadət günüdür
Toz fırtınası Nəcəf və Kərbəlanı bürüyüb (Foto)
İmam Əlinin (ə.s) Uhud fədakarlığı
İmam Əlinin (ə.s) Uhud fədakarlığı
Bu gün Həzrət Həmzənin şəhadət günüdür
Bu gün Həzrət Həmzənin şəhadət günüdür
Toz fırtınası Nəcəf və Kərbəlanı bürüyüb (Foto)
Toz fırtınası Nəcəf və Kərbəlanı bürüyüb (Foto)
İmam Əlinin (ə.s) Uhud fədakarlığı
Bu gün Həzrət Həmzənin şəhadət günüdür
Toz fırtınası Nəcəf və Kərbəlanı bürüyüb (Foto)
İmam Əlinin (ə.s) Uhud fədakarlığı
İmam Əlinin (ə.s) Uhud fədakarlığı
Bu gün Həzrət Həmzənin şəhadət günüdür
Bu gün Həzrət Həmzənin şəhadət günüdür
Toz fırtınası Nəcəf və Kərbəlanı bürüyüb (Foto)
Toz fırtınası Nəcəf və Kərbəlanı bürüyüb (Foto)
Şeyx ibrahim Hairi Lənkərani
Azərbaycanın islam alimləri
Ayətullah Hacı Şeyx Əbdül-Hüseyn Lənkərani
Azərbaycanın islam alimləri
Ayətullah Hacı Şeyx Yusif İrəvani
Azərbaycanın islam alimləri
Ayətullah Şeyx Fazil Qafqazi Lənkərani
Azərbaycanın islam alimləri
Ayətullah əl-Üzma Fazil Lənkərani
Azərbaycanın islam alimləri
previous arrow
next arrow

Günün Hədisi

İmam Sadiq (ə.s): “Camaatı dilinizdən ayrı şeylə yaxşılığa dəvət edin ki, sizdə çalışqanlıq, doğruluq və pəhrizkarlıq görsünlər”.

(əl-Kafi, c.2, səh.105, hədis 10)

Ramazan ayının 30-cü gününün duası:

“Allahumməc-əl siyami fihi biş-şukri vəl-qəbul. Əla ma tərzahu və yərzahur-Rəsul. Muhkəmətən furuuhu bil-usul. Bihəqqi seyyidina Muhəmmədin və alihit-tahirin. Vəl-həmdu lillahi rəbil-aləmin”.
Tərcüməsi:
“İlahi, bu gün mənim orucumu şükrlü və qəbul olunmuş qərar ver, öz bəyəndiyin və Peyğəmbərinin bəyəndiyi oruclardan et! Elə oruclardan ki, xırdalıqları da əsas iman prinsiplərinə əsaslansın. Səni and verirəm ağamız Mühəmmədə və pak nəslinə. Aləmlərin rəbbi olan Allaha həmd olsun”.

Ramazan ayının təqvimi

İmsak:
05:22
İftar:
20:08
May 2022 Ramazan 1443
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
25 23
26 24
27 25
28 26
29 27
30 28
1 29
2 30
3 Şəvval 1
4 2
5 3
6 4
7 5
8 6
9 7
10 8
11 9
12 10
13 11
14 12
15 13
16 14
17 15
18 16
19 17
20 18
21 19
22 20
23 21
24 22
25 23
26 24
27 25
28 26
29 27
30 28
31 29
1 Zilqədə 1
2 2
3 3
4 4
5 5
Gün Ay İl
Miladi
Hicri

Həftənin günü: Julian Day: ';

Turlar

İmam Əlinin (ə.s) Uhud fədakarlığı
Bu gün Həzrət Həmzənin şəhadət günüdür
Toz fırtınası Nəcəf və Kərbəlanı bürüyüb (Foto)
İmam Əlinin (ə.s) Uhud fədakarlığı
İmam Əlinin (ə.s) Uhud fədakarlığı
Bu gün Həzrət Həmzənin şəhadət günüdür
Bu gün Həzrət Həmzənin şəhadət günüdür
Toz fırtınası Nəcəf və Kərbəlanı bürüyüb (Foto)
Toz fırtınası Nəcəf və Kərbəlanı bürüyüb (Foto)

Ramazan ayının 30-cü gününün duası:

“Allahumməc-əl siyami fihi biş-şukri vəl-qəbul. Əla ma tərzahu və yərzahur-Rəsul. Muhkəmətən furuuhu bil-usul. Bihəqqi seyyidina Muhəmmədin və alihit-tahirin. Vəl-həmdu lillahi rəbil-aləmin”.
Tərcüməsi:
“İlahi, bu gün mənim orucumu şükrlü və qəbul olunmuş qərar ver, öz bəyəndiyin və Peyğəmbərinin bəyəndiyi oruclardan et! Elə oruclardan ki, xırdalıqları da əsas iman prinsiplərinə əsaslansın. Səni and verirəm ağamız Mühəmmədə və pak nəslinə. Aləmlərin rəbbi olan Allaha həmd olsun”.

Ramazan ayının təqvimi

Azərbaycanda ibadətgahların xəritəsi
marker