Lüğət

Radikalizm - Tədqiq etdiyi mövzunun son səbəblərinə, köklərinə enən düşüncə forması. İctimai-siyasi quruluşu, adət-ənənələri, dini-fəlsəfi ideyaları kəs kin tənqid edib, bunları kökündən dəyişdirmək məqsədi güdən düşüncə və fikirlər.

lügət