Lüğət

Vəsl - Lüğəvi baxımdan “çatmaq, birləşdirmək” mənasını verir.

lügət