Lüğət

Ehsan - Ərəb dilindən tərcüməsi "yaxşılıq" deməkdir. Dini anlamda Allahın razılığına səbəb olan bütün əməllər, xüsusilə, insanın başqalarına münasibətdə göstərdiyi xeyirxahlıq ehsan sayılır.

lügət