Lüğət

Batil - Ərəb dilində “haqsız, haqla əlaqəsi olmayan, əsassız” mənalarını ifadə edir.

Behişt - "Cənnət" sözünün fars dilindəki sinonimi.

Besət - Göndərmə, göndərilmə, dirilmə. Allah tərəfindən Peyğəmbərlərin göndərilməsini, xüsusilə, Həzrət Məhəmmədin (s) peyğəmbərlik vəzifəsi ilə göndərilməsini bildirən dini termindir.

Beyət - Qəbul etmək, razı olmaq və təsdiq etmək mənalarını bildirir.

Beytül-mal - Ərəb dilindən hərfi tərcüməsi "mal-dövlət evi" deməkdir. Dini mənbələrdə bu söz İslam dövlətinin xəzinəsi mənasında işlədilir.

Bəda - Ərəb dilindən tərcüməsi "zahir olma, aşkara çıxma" deməkdir. Allah-təalanın qeyri-mütləq qəzavü-qədərinin müəyyən səbəblər üzündən dəyişməsinə deyilir.

Bərat gecəsi - Müsəlmanların günahlardan xilas olub Allahın əvfimə nail olacaqları barədə Peyğəmbərə (s) müjdə verilmiş gecə, şaban ayının 15-ci gecəsi. Məhəmməd Peyğəmbər (s) bərat gecəsində oyaq qalıb ibadətlə məşğul olmağı tövsiyə etmişdir. Şiə məzhəbində şaban ayının 15-i on ikinci İmam Həzrət Mehdinin (ə.s) doğum günü kimi qeyd edilir.

Bəsmələ - "Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim"ayəsinin qısaldılmış formasıdır.

Bidət - Ərəb dilindən tərcüməsi “yenilik” deməkdir. Əksəriyyət tərəfindən mənimsənilmiş əqidələrə, adət və qanunlara zidd olan hadisə.

lügət