İbadətgahlar

İbadətgah

Culfa rayonunun Kırna türbəsi

Türbə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonunun Kırna kəndində yerləşir. Abidənin üzərində kitabə olmadığından tikintinin inşa tarixi müəyyən deyil.

İbadətgahlar