Dualar

Mücir

Mücir duası

Bu duanı oxuyan 40 min dəfə Quranı xətm edər, 40 min gecə qədir gecəsini tapar, 40 min məscidi təmir etmiş olar, 40 min dəfə piyada yolunda sədəqə vermiş olar.

Daha Ətraflı