Dualar

Quran və təsbeh

Tilavət duası

Tilavət duası oxunan ayə və duaları Peyğəmbərə (s) və Əhli-Beytə (ə.s) xatir Allah tərəfindən qəbul edilməsi üçün duadır

Daha Ətraflı