No Image Available

VİLAYƏTİ VƏQİH NƏZƏRİYYƏSİNƏ BİR BAXIŞ

 Müəllif: Ayətullah Misbah Yəzdi  Kateqoriya: kitab  Səhifələr: 180  Dil: Azərbaycan  Kitabı yükləyin
 Kitabın Təsviri:

Vilayəti-fəqih nəzəriyyəsini haqlı olaraq imam Mehdinin (əc) qeyb dövründə İslamın siyasi üsul-idarəsinin ən prinsipial və mühüm əsası saya bilərik. Bu nəzəriyyə 20 əsrin sonlarında cəmiyyətin idarə olunması baxımından dinin rolunu və səlahiyyətini əməli şəkildə sübuta yetirdi. İslam Respublikasının banisi həzrət imam Rahil (r) bu düşüncəyə əsaslanaraq İslam üsul-idarəsi yaratdı. Hansı ki, dünyanın imperialist super gücləri bu prosesə ciddi müxalifətdə idilər.

 Back