No Image Available

NECƏ HİDAYƏT OLDUM

 Müəllif: Şeyx Səmavi Ticani  Kateqoriya: kitab  Səhifələr: 208  Dil: Azərbaycan  Kitabı yükləyin
 Kitabın Təsviri:

Kitabımı belә olan şәxslәrә ithaf edir vә Allahdan gözlәrimizi açmasını, bizi doğru yola gәtirmәsini, qәlblәrimizi aydınlaşdırıb bizә haqqı pak vә olduğu kimi göstәrәrәk ona tabe olmağımızı rahatlaşdırmasını, batili bütün içiboşluğu vә fәsadı ilә bizә tanıtmasını vә belәliklә ondan uzaq durmağımızı tә’min etmәsini vә bizlәri saleh qullarının sırasına daxil etmәsini dilәyirәm. O, şübhәsiz eşidәn vә qәbul edәndir.

 Back