No Image Available

MEYSƏM TƏMMAR

 Müəllif: Cavad Mühəddisi  Kateqoriya: kitab  Səhifələr: 39  Dil: Azərbaycan  Kitabı yükləyin
 Kitabın Təsviri:

Сөһбәтимиз Мејсәм Тәммар һаггындадыр. Мәнәви дәјәр, доғру јол, ҹиһад, сәбр вә јәгин ахтарышында оланларын јахшы тыныдығы бу илаһи инсан һаггында данышаҹағыг! Мејсәм Һәзрәт Әлијә (ә) онун әдаләтинә, дининә, фәзиләтләринә ҝөрә ашиг иди. Бу ешги доғуран һәзрәтин (ә) камиллик мүҹәссәмәси олмасы, “Гур`ане натиг”, данышан Гур`ан кими танынмасы, ејнән динин өзү олмасыдыр

Kitab Kiril əlifbası ilə yazılıb.

 Back