No Image Available

İSLAMDA ƏQİDƏ ƏSASLARI

 Müəllif: Ayətullah Cəfər Subhani  Kateqoriya: kitab  Səhifələr: 304  Kitabı yükləyin
 Kitabın Təsviri:

Çağdaş dövrü haqlı olaraq texnika və sənaye əsri adlandırırlar. Çünki son əsrdə bəşər övladı bu sahədə nəzərə çarpacaq nailiyyətlər əldə etmişdir. Lakin eyni zamanda olduqca önəmli bir fenomen də özünü göstərməkdədir. Bu, müasir insanın din və dini dəyərlərə yönəlməsindən ibarətdir.
Dini meyillər tarixdən məlum olduğu kimi insanın köklü və ən qədim meyillərindən biridir. Mötəbər tarixi qaynaqlar sübut edir ki, bəşər həyatı heç zaman dini meyillərdən xali olmamışdır.

 Back