No Image Available

ALLAHIN VARLIĞININ İSBATI

 Müəllif: Ayətullah Seyyid Məhəmmədbaqir Sədr  Kateqoriya: kitab  Səhifələr: 83  Dil: Azərbaycan  Kitabı yükləyin
 Kitabın Təsviri:

Qədim zamanlardan bəri, insanlar tam fəlsəfi-mücərrəd təfəkkür, yaxud dəlil-sübut metodu ilə əldə olunan düşüncə mərhələsinə yetişməmişdən əvvəl Allaha inanıb, iman gətirmiş, Ona ibadət edib qəlbən məhəbbət bəsləmiş və Onunla qırılmaz rabitədə olmuşlar. Eləcə də bu dərin bağlılıqlarını bütün varlıqları ilə duyub hiss etmişlər.

 Back