No Image Available İSLAMDA HÜQUQ NƏZƏRİYYƏSİ
İnsanların həyatı ilə birbaşa əlaqəli olub, onun ictimai təbiətindən irəli gələn haqq və hüquq məsələsi tarixən bəhs olunub və alimlər...
Qüdrətullah Məşayixi