No Image Available 250 YAŞLI İNSAN
İmamlar yalnız yaşadıqları dövrdә qәrib olmadılar, әsrlәr boyu onların hәyatının mühüm vә bәlkә dә әsәs cәhәtlәrinә qarşı diqqәtsizlik bu qәribliyin...
Ayətullah əl-üzma Seyid Əli Xamenei
No Image Available Ayətullah Xamenei: İstiftaat
Bu kitab Ayətullah Xameneinin şəriət hökmlərinin sual-cavab formasıdır.
Ayətullah əl-üzma Seyid Əli Xamenei
No Image Available ƏLƏVİ HÖKUMƏTİNİN NİZAMNAMƏSİ
Müasir dövrdə İslamın ictimai və siyasi maarifinə ehtiyacın artması ilə alimlər, müəllimlər və gənclərin “Nəhcül-bəlağə”yə rəğbəti artmış və hazırkı əsrdə...
Ayətullah əl-üzma Seyid Əli Xamenei