İmam Əli (ə.s): ”Əməlində səhlənkarlıq edən qəm-qüssəyə düçar olar”.

(Nəhcül-Bəlağə, hikmət 127)