Peyğəmbər (s) buyurub: Möminlərin qəlbində imam Hüseyn (ə)-ın qətlinə görə elə bir hərarət vardır ki, heç vaxt o hərarət soyumaz.

(Xəsaisul-Hüseyniyyə, səh. 70)