Allahın Peyğəmbəri (s): “İnsanın Allah yolunda öldürülməsi həddinə qədər, hər yaxşılıqdan üstün yaxşılıq vardır. Beləliklə, insan Allah yolunda öldürülərsə, bundan üstün (və dəyərli) yaxşılıq olmaz”.

(əl-Kafi, c.2, səh. 348, hədis 4)