Şeyx Şəmsəddin Əlinəqi Badkubeyi məşhur İslam filosoflarından biridir. Alim Bakıda anadan olub.

O, təhsil almaq üçün Nəcəf şəhərinə köçüb və burada alim Şeyx Murtəza Taliqanidən fəlsəfə dərslərini alıb.

Şeyx Şəmsəddin Əlinəqi Badkubeyi 1932-ci ildə Nəcəfdə vəfat edib.

Mənbələr:

  1. Faiq Vəlioğlu. Azərbaycanın görkəmli İslam alimləri. Qum-2000.
  2. Yaqub Abbasov. İslam alimləri. Dünyaca tanınmış azərbaycanlı müctəhidlər, ayətullahlar XVI-XX əsrlər. Bakı-2007.