Allahın Peyğəmbəri (s): “Əgər bir şəxs şərab içsə qırx gün namazı hesaba alınmaz”.

İləluş-Şərayi, səh. 345 , hədis1