Peyğəmbər (s): “Kim müsəlman kişi və ya qadının qeybətini edərsə, qeybət olunan onu bağışlamayınca, Allah qırx gecə – gündüz onun namaz və orucunu qəbul etməz”.

(Camiul – Əxbar, səh. 412, hədis1141)