İmam Baqir (ə.s): “Səhərlər dəstəmazdan qabaq dişləri fırçalamaq sünnədəndir”.

(Mən la yəhduruhul-Fəqih, c.1,səh. 480, hədis 1390)