İmam Əli (ə.s): “Ən üstün ibadət, pak olan Allahı zikr və yad etmək üçün gecə oyaq qalmaqdır”.

(Ğurərul-Hikəm,hədis 3149)