İmam Əli (ə.s): “Kim zəmanəyə əmin olub (ona etimad edərsə) zəmanə ona xəyanət edər. Kim zəmanəni böyük bilərsə, zəmanə onu xar edər”.

(Ğurərul-Hikəm, hədis 8028)