İmam Sadiq (ə.s): “Ən gözəl rahatlıq insanlardan ehtiyacsız olmaqdır”.

(Mişkətul-Ənvar,səh. 184)