İmam Həsən (ə.s): “Mömin öz qismətindən narazı olduğu və öz məqamını, vəziyyətini dəyərsiz saydığı halda necə mömin ola bilər? Halbuki, onun hakimi (və taleyini təyin edən) Allahdır”.

(Biharul-Ənvar, c.43,səh. 351, hədis 25)