Şənbə gününün duası oxunuş qaydası:

Bismillahir rəhmanir rəhim. Bismillahi kəlimətul mu`təsi-min, və məqalətil mutəhərrizin, və əuzu billahi təala min cəvril cairin, və kəydil hasidin, və bəğyiz zalimin, və əhməduhu fəvqə həmdil hamidin, Əlla-hummə əntəl vahidu bila şərik, vəl məliku bila təmlik, la tuzaddu fi hukmikə və la tunazəu fi mulkik, əs`əlukə ən tusəlliyə əla Muhəmmədin əb-dikə və rəsulik, və ən tuziəni min şukri nu`makə ma təbluğu bi ğayətə rizak, və ən tuinəni əla taətik, və luzumi ibadətikə vəstihqaqi məsubətikə bilutfi inayətik, və tərhəməni bisəddi (və suddəni) ən məasik, və əhyəytəni və lima yənfəuni ma əbqəytəni, və ən təşrəhə biki-tabikə sədri, və təhuttə bitila-vətihi vizri, və təmnəhənis sə-lamətə fi dini, və nəfsi və la tuhişə bi əhlə unsi, və tutimmə ihsanəkə fima bəqiyə min umri, kəma əhsəntə fima məza minhu ya ərhəmər rahimin.

Tərcüməsi:

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə. Pənah aparanların sözü və danışığı olan Allahın adı ilə! Sitəmkarların zülmündən, həsəd aparanların pis fikrindən, zalımların düşmənçiliyindən uca Allah pənah aparır və sitayiş edənlərin sitayişindən üstün bir sitayişlə Ona sitayiş edirəm. Allahım, Sənsən şəriksiz yeganə, ehtiyacsız padşah (ki, bu padşahlığı bir başqası verməmiş), Sənin fərmanın qarşısında ziddiyyət olmaz, hakimiyyətində keşməkeş baş verməz, Səndən istəyirəm salam yetirəsən bəndən və rəsulun Məhəmmədə! Mənə nemətlərin müqabilində şükür yolunu elə öyrədəsən ki, məni Sənin son həddə razılığına çatdırsın, Sənə itaətdə, ibadətinə ardıcıllıqda, lütfünlə mükafatına çatmaqda mənə kömək göstərəsən, həyatda ikən günahdan uzaqlığı mərhəmət edəsən, dünya həyatında saxladığın müddətdə xeyrimə olacaq işlərdə müvəffəq edəsən; öz kitabın (Qurani-Kərim) vasitəsilə köksümü genişləndirəsən, onu oxumaqla günahlarımı yuyasan, mənə dinim və canımda sağlamlıq əta edəsən, həmdəmlərimi mənə qorxulu etmə və qalan ömrümdə mənə ehsanını sona çatdır, necə ki, keçmişdə ehsan etmisən. Ey mehribanların mehribanı!

Ərəb dilində yazılışı:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ كَلِمَةِ الْمُعْتَصِمِينَ وَ مَقَالَةِ الْمُتَحَرِّزِينَ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ جَوْرِ الْجَائِرِينَ وَ كَيْدِ الْحَاسِدِينَ وَ بَغْيِ الظَّالِمِينَ وَ أَحْمَدُهُ فَوْقَ حَمْدِ الْحَامِدِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْوَاحِدُ بِلا شَرِيكٍ وَ الْمَلِكُ بِلا تَمْلِيكٍ لا تُضَادُّ فِي حُكْمِكَ وَ لا تُنَازَعُ فِي مُلْكِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ أَنْ تُوزِعَنِي مِنْ شُكْرِ نُعْمَاكَ مَا تَبْلُغُ بِي غَايَةَ رِضَاكَ وَ أَنْ تُعِينَنِي عَلَى طَاعَتِكَ وَ لُزُومِ عِبَادَتِكَ وَ اسْتِحْقَاقِ مَثُوبَتِكَ بِلُطْفِ عِنَايَتِكَ وَ تَرْحَمَنِي بِصَدِّي [وَ صُدَّنِي‏] عَنْ مَعَاصِيكَ مَا أَحْيَيْتَنِي وَ تُوَفِّقَنِي لِمَا يَنْفَعُنِي مَا أَبْقَيْتَنِي وَ أَنْ تَشْرَحَ بِكِتَابِكَ صَدْرِي وَ تَحُطَّ بِتِلاوَتِهِ وِزْرِي وَ تَمْنَحَنِي السَّلامَةَ فِي دِينِي وَ نَفْسِي وَ لا تُوحِشَ بِي أَهْلَ أُنْسِي وَ تُتِمَّ إِحْسَانَكَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي كَمَا أَحْسَنْتَ فِيمَا مَضَى مِنْهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Mənbə: Məfatihul Cinan