Allahın Peyğəmbəri (s): ”Körpə üçün anasının südündən yaxşı süd yoxdur”.

(Uyunul-Əxbarur-Rza (ə.s), c.2,səh. 34 , hədis69)