Allahın Peyğəmbəri (s): “Rüşvət almaqdan çəkinin ki, həqiqətən, o, xalis küfrdür. Rüşvətxor cənnətin ətrini duymayacaqdır”.

(Biharul-Ənvar, c.104,səh. 274, hədis 12)