Allahın Peyğəmbəri (s): “Sabahın ruzisinin qəmini çəkmə. Çünki hər sabah öz ruzisini gətirər”.

(Biharul-Ənvar, c.77,səh. 67, hədis 6)