Allahın Peyğəmbəri (s): “Əgər Allahın rəhmətinin ölçüsünü bilsəydiniz, mütləq ona arxalanardınız”.

(Kənzul-Ummal, hədis 10387)