Allahın Peyğəmbəri (s): “İnsanlar Cənnətə yalnız Allahın rəhməti ilə daxil olacaqlar”. Ərz etdilər: ”Hətta siz də?” Buyurdu: “Hətta, mən də. Yalnız, Allah-taalanın məni öz rəhmətinə şamil etdiyi haldan başqa””.

(Kənzul-Ummal, hədis 10407)