İmam Əli (ə.s): “Rəhm et ki, sənə rəhm etsinlər”.

(Əmali-Səduq, səh.174, hədis 9)