Xanım Fatimeyi Zəhra (s.ə): “Allah-taala insanı təkəbbürdən çəkindirmək üçün namazı ona vacib etdi”.

(Biharul-Ənvar, c.82, səh. 209, hədis 19)