Peyğəmbər (s): “Kimin namazı onu pislikdən və haramdan çəkindirməsə, onda Allahdan uzaqlaşmaqdan başqa bir şey artmaz”.

(Kənzul-Ummal, hədis 20083)