Bu gün, məhərrəm ayının 9-cu günü (avqustun 7-si) Tasua günüdür. “Tasua” sözü ərəb dilində 9-cu deməkdir. Həzrət Əbəlfəzl Abbasın (ə.s) şəhadəti məhərrəm ayının 10-na (aşura gününə) təsadüf etsə də, onu sevənlər adət olaraq Tasua günündə onu yad edirlər.

İmam Sadiq (ə.s) buyurub: “Tasua günü həmin gündür ki, İmam Hüseyni (ə.s) və səhabələrini mühasirə edib, Kufə və Şam qoşunu onların ətrafını dövrəyə alıb. Mərcanənin oğlu və Ömər ibn Səd ordularının çoxluğuna görə sevinirdilər. Bu gündə Hüseyni (ə.s) tənha gördülər, İraq camaatı ona yardıma gəlməyəcəyini bildirib”.

Hicrinin 61-ci ilinin məhərrəm ayının 9-u İmam Hüseynin ordusu taqətdən düşmüşdü. Ömər Səd hücum etmək üçün fərman verdi. İmam Hüseyn (ə.s) Həzrət Abbası (ə.s) düşmən ordusunun qarşısına göndərərək möhlət aldı. İmam səhabələrinə Kərbəlada öz şəhadətindən xəbər verdi və onların boynundan beyyətini götürdü. O zaman sükut çökdü. Birinci danışan onun qardaşı Həzrət Abbas oldu: “Allah o günü bizə göstərməsin ki, biz səni tək qoyaq”. Onun sözlərindən sonra digərləri də sonadək İmamla qalmağı tərcih etdilər.

Məhərrəmin 10-u Əbəlfəzl Abbas (ə.s) Fərat çayından su yığıb, xeymələrə döndüyü zaman düşmən ordusu tərəfindən şəhid edildi. Əbəlfəzlin şücaətindən xəbərdar olan zalımlar əvvəlcə onun qollarını kəsdi ki, Həzrət vuruşa bilməsin. Su tuluğunu dişləri ilə tutub İmama tərəf hərəkət etdikdə ona yenidən hücum etdilər. Onlar əvvəlcə ox və nizələrlə su tuluğunu deşib, daha sonra isə Əbəlfəzli qətlə yetirdilər.

Tarixdə qeyd olunur ki, Həzrəti Abbas qardaşı Hüseynə “İmam və Ağa” deyə müraciət edərdi. Lakin son nəfəsində xeymələrə tərəf çönüb, İmam Hüseyni “Qardaşım” deyə səslədi.

Həzrət Abbas ibn Əli (ə.s) hicrətin 26-ci ili, şaban ayın 4-ü Mədinədə anadan olub. Onun ləqəbləri: Qəməri Bəni-Haşim və Babəl-həvaicdir. Rəvayətlərə görə, İmam Əlinin övladları arasında ona ən çox bənzəyən məhz Əbəlfəlz Abbas olub.