İmam Əli (ə.s): “Axirət, dünya ilə əldə olunar”.

(Nəhcül-Bəlağə, xütbə 156)