Allahın Peyğəmbəri (s): “Hüseynə gəldikdə, o məndəndir. O mənim oğlum və balamdır. O qardaşından sonra insanların ən yaxşısıdır”.

(Əmali-Səduq, səh.101)