Allahın Peyğəmbəri (s): “Kim öz qardaşının abır-həyasını qoruyarsa, bu əməli onunla cəhənnəm odu arasında pərdə olar”.

(Əmali Mofid, səh.338, hədis 2)