Allahın Peyğəmbəri (s) Əliyə (ə.s): ”Səninlə mənim məqamım Harunla Musanın məqamı kimidir, bu fərqlə ki, məndən sonra peyğəmbər yoxdur”.

(Kənzul-Ummal, hədis 32881)