Allahın Peyğəmbəri (s) :”Həqiqətən Əlinin əti mənim ətimdən və qanı mənim qanımdandır”.

(Kənzul-Ummal, hədis 32936)