Allahın Peyğəmbəri (s): “Mənimlə Əli bir ağacdanıq, digər insanlar isə müxtəlif ağaclardan”.

(Kənzul-Ummal, hədis 32943)