Allahın Peyğəmbəri (s): ”Əli hara üz çevirsə haqq onunladır”.

(əl-Kafi, c.1, səh.294, hədis 1)