Allahın Peyğəmbəri (s): “Öz bayramlarınızı “Allahu əkbər”lə (deməklə) zinətləndirin”

(Kənzul-Ummal, hədis 24094)