Allahın peyğəmbəri (s) Fitr və Qurban bay-ramında evdən bayıra çıxar və uca səslə ”La ilahə illəllah ” və ”Allahu əkbər” deyərdi.

(Kənzul Ümmal)