Allahın Peyğəmbəri (s): ”Kim Fitr, Qurban bayramlarının gecələrini və Şəban ayının 15-ci gecəsini oyaq qalarsa (əhya saxlayarsa), qəlblərin öldüyü gün onun qəlbi ölməz”.

(Səvabul-Əmal, c.1,səh. 102 , hədis 2)