Allahın Peyğəmbəri (s): “Fitr və Qurban bayramlarını “La ilahə illəllah”, “Allahu əkbər”, “Əlhəmdulillah” və “Sübhənallah” cümlələri ilə bəzəyin”.

(Kənzul-Ummal, hədis 24095)