Əbdürrəhman ibn Kəsir: “İmam Sadiqlə (ə.s) Həccə getmişdik. Yoldan keçəndə, o Həzrət (ə.s) bir dağa qalxıb yüksəklikdən camaata baxdı və buyurdu: ”Nə çox hay-küy, nə az hacı var!””

(Biharul-Ənvar, c.27, səh.181, hədis30)